Chính sách bình luận

Print page

I. Quy tắc ứng xử

 • Đối xử với mọi người dùng khác như bạn muốn được đối xử với chính mình.
 • Mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của riêng mình. Hãy tôn trọng điều này và không cố gắng ép buộc ý kiến của bạn về bất cứ ai khác.
 • Tôn trọng quyền của người khác

II. Xóa tin nhắn và cấm tài khoản Facebook

Các hành động sau đây là vi phạm điều khoản sử dụng và sẽ bị xóa các tin nhắn đã đăng ngay lập tức và cấm người dùng sử dụng

 • Xúc phạm cá nhân hoặc bình luận có nội dung đồi bại dưới mọi hình thức
 • Bình luận chê bai về các đơn vị, tổ chức hoặc công ty, bình luận phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính, hoặc tuyên truyền có nội dung thù địch.
 • Mọi vi phạm liên quan đến quyền của bên thứ ba, bao gồm bản quyền đặc biệt.
 • Bình luận không liên quan đến các tin nhắn đang thảo luận hoặc ngoài chủ đề.
 • Kêu gọi hành vi bạo lực dưới mọi hình thức.
 • Kêu gọi tham gia biểu tình hoặc chống lại các định hướng chính trị.
 • Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ có tính chất thương mại hoặc riêng tư hoặc sử dụng trang Facebook để quảng cáo.
 • Nội dung rác, nghĩa là mọi nội dung được tạo tự động hoặc liên tục đăng cùng một bình luận.

III. Miễn trừ trách nhiệm

Các nội dung đăng trong phản hồi cho các bài viết của chúng tôi chỉ phản ánh ý kiến của từng thành viên. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ tin nhắn hoặc kết luận nào có thể được rút ra từ các tin nhắn đó. Environmental Science Vietnam không tuyên bố hay bảo đảm dưới mọi hình thức về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của nội dung.