Xuất bản

Print page

Dữ liệu xuất bản

Khoa học Môi trường là một trong những đơn vị hoạt động của Nhánh khoa học cây trồng tại Envu.

Đại diện bởi:

Ông Trương Thanh Hoan - Giám Đốc Bộ phận Khoa học Môi Trường

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Lầu 3, Tòa nhà CentrePoint,

106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3845 0828 (Nhánh 3)

Hotline: 1900989876

Fax: (84-28) 3845 0829

Email: es.vn@envu.com

©Copyright Envu Vietnam Ltd, Ho Chi Minh City, Vietnam