Điều Khoản Sử Dụng

Print page

Các điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng website này phải tuân theo các điều khoản dưới đây. Vui lòng không sử dụng website trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản này. Website này được phát triển và quản lý bởi Envu (sau đây sẽ được gọi tắt là Envu). Chúng tôi bảo lưu quyền được ngừng hoạt động hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ đối với website này hoặc đối với Điều khoản sử dụng chung, hoặc đối với Điều khoản và Điều kiện Chung hoặc đối với Điều khoản bán hàng & giao hàng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tùy ý thực hiện các thay đổi đó và không cần phải báo trước. Vì vậy trong lần truy cập website kế tiếp của bạn, chúng tôi có thể phải yêu cầu bạn xem xét các điều khoản một lần nữa để ghi nhận bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào nếu có.

Sử dụng thông tin và hình ảnh

Tất cả nội dung, tài liệu và hình ảnh được đăng tải trên website này đều thuộc sở hữu của Envu. Bất kỳ sự cho phép sử dụng nào đối với các nội dung này chỉ được công nhận với điều kiện là chú thích về bản quyền tác giả có liên quan phải được hiển thị trên tất cả các bản sao chép, trong đó quy định rằngnhững nội dung sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, và chúng không bị khai thác vào mục đích thương mại, đồng thời các nội dung sẽ không được sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào và tất cả hình ảnh có được từ website sẽ chỉ được dùng cùng với phần chữ thêm vào tương ứng.

Các tên thương mại và bản quyền

Tất cả các tên thương mại trên website này là tài sản của tập đoàn Envu, trừ các trường hợp được ghi rõ hoặc trong bất kỳ hình thức nào mà có thể nhận biết được quyền của bên thứ ba. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các tên thương mại này hoặc với các nội dung khác đều là không được phép và có thể quy thành hành vi vi phạm bản quyền và luật sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu công nghiệp khác.

Giới hạn trách nhiệm

Envu đã biên soạn ra các thông tin chi tiết được cung cấp trên website này từ các nguồn nội bộ và bên ngoài  theo sự hiểu biết và tin tưởng tốt nhất, được thực hiện với sự xem xét cẩn trọng về chuyên môn. Chúng tôi cũng luôn nỗ lực để mở rộng và liên tục cập nhật phạm vi thông tin. Thông tin trên website này được sử dụng hoàn toàn cho mục đích giới thiệu Envu cùng các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Tuy vậy, chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn cho tính đầy đủ và chính xác của thông tin trên website này. Xin lưu ý rằng các thông tin trên website này có thể đúng tại thời điểm công bố nhưng đến một thời điểm nào đó thì nó có thể không còn được cập nhật nữa. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo bạn  nên kiểm tra thông tin mà bạn thu được từ website này trước khi sử dụng nó trong bất kỳ hình thức nào. Khuyến nghị được đưa ra trên website này không miễn trừ cho bạn về việc cần phải kiểm tradựa trên các khuyến nghị cuối cùng của chúng tôi đối với các thông tin an toàn, các chi tiết kỹ thuậtcủa sản phẩm của chúng tôi, trên phương diện về sự phù hợp của sản phẩm cho các mục tiêu và quy trình dự kiến của bạn. Nếu bạn cần bất kỳ lời khuyên hoặc hướng dẫn nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của Envu, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Những người dùng của website này đồng ý chấp nhận bất cứ rủi ro nào từ việc truy cập website này. Envu hay một bên thứ ba liên quan đến việc viết, sản xuất và truyền tải nội dung website này khôngphải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do việc truy cập hoặc không thể truy cập vào website, hoặc do sự tin cậy của bạn vào các thông tin được cung cấp bởi website này.

Các website và liên kết website và của nhà cung cấp thứ ba

Website này chứa các liên kết, đường dẫn tham khảo đến các website thứ ba. Bằng việc cung cấp những liên kết này, Envu không đưa ra sự tán thành đối với những nội dung đó. Envu cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự tồn tại của những nội dung này cũng như độ tin cậy của chúng, hoặc các thiệt hại từ việc sử dụng các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào. Envu không đảm bảo rằng các trang đó cung cấp thông tin với chất lượng phù hợp. Các liên kết đến các website khác được cung cấp đến đơn thuần cho mục đích tham khảo. Người dùng phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro khi truy cập những website này.

Các thông tin cung cấp bởi chính bạn

Người dùng website này chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nội dung và sự chính xác của các thông tin mà họ cung cấp cho Envu cũng như đối với việc không có sự vi phạm đối với các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến các thông tin đó. Người dùng đồng ý để lưu trữ các thông tin đó và sử dụng chúng cho các mục đích phân tích thống kê hoặc cho bất kỳ mục đích kinh doanh xác địnhkhác của công ty, trừ khi đó là những thông tin bí mật đời tư, nằm ngoài sự kiểm soát của dữ liệu máy chủ hoặc dữ liệu thông dụng theo quy định tại phần 14 và 15 của Bộ luật truyền thông và viễn thông của Đức (Telemediengesetz). Cụ thể, Envu có quyền sử dụng nội dung của những tin nhắn, bao gồm các ý tưởng, các phát minh, các kế hoạch chi tiết, kỹ thuật và chuyên môn cho bất kỳ mục đích nào, chẳng hạn nghiên cứu, sản xuất và/hoặc tiếp thị của các sản phẩm và dịch vụ, hoặc để sản xuất lại các thông tin đó và cung cấp cho các bên thứ ba.

Người dùng quốc tế

Website này được kiểm tra, quản lý và cập nhật bởi Envu tại Leverkusen, Đức. Nó được thiết kế cho việc sử dụng trên tầm quốc tế. Tuy vậy Envu không đảm bảo rằng các chi tiết được cung cấp trên website này là đúng trên toàn cầu, cụ thể, các sản phẩm và dịch vụ sẽ được giới thiệu với cùng thiết kế, cùng kích cỡ hoặc cùng các điều kiện trên toàn thế giới.

Khi bạn truy cập hoặc tải nội dung từ website này, xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo là bạn làm đúng theo quy định của luật ở quốc gia bạn đang sống.

 

Các sản phẩm được đề cập trên website này có thể được đóng gói khác nhau, với kích thước đóng gói khác nhau, hoặc với chữ khác nhau, tùy thuộc vào từng thị trường.

 

Ở Hoa Kỳ, hoạt động kinh doanh của tập đoàn Envu được đảm nhiệm bởi Envu Corporation. Khách hàng ở Hoa Kỳ có yêu cầu gì có thể liên hệ với địa chỉ này.

Bán các sản phẩm Envu 

Các sản phẩm của chúng tôi được bán dựa theo phiên bản hiện tại của Các điều khoản chung về Bán và Giao hàng.

Luật áp dụng

Bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại pháp lý hoặcvụ kiện nào liên quan đến website này hoặc việc sử dụng nó sẽ được giải thích và áp dụng bởi luậtcủa nước Cộng hòa Liên bang Đức, ngoại trừ các điều khoản của luật tư pháp quốc tế vàHiệp định Hague liên quan đến Luật thống nhất về bán sản phẩm trên toàn cầu vào ngày 01/071964 và Hiệp định thương mại UN ngày11/04/1980

Các phát biểu mang tính dự báo

Website này có thể chứa các phát biểu mang tính dự báo dựa trên các giả định và dự báo của tập đoàn Envu hoặc ban lãnh đạo các nhánh kinh doanh. Nhiều nguy cơ thấy rõ hoặc không thấy rõ, sự không chắc chắn cùng nhiều nhân tố khác có thể dẫn đến các khác biệt quan trọng giữa các kết quả thực trong tương lai, tình hình tài chính, sự phát triển hoặc hiệu quả hoạt động của công ty cùng các ước lượng được đưa ra ở đây. Những nhân tố này bao gồm những nhân tố đã được thảo luận trong các báo cáo công khai của Envu được đăng tải tại website www.envu.comCông ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào để cập nhật những phát biểu mang tính dự đoán này hoặc triển khai chúng trong các sự kiện hoặc sự phát triển trong tương lai