Tuyên bố về Quyền riêng tư

Print page

Kênh Mạng xã hội Envu Vietnam này (sau đây gọi là “Kênh Mạng xã hội“) được Văn phòng Đại diện Environmental Science US. LLC cung cấp (sau đây gọi là “chúng tôi”). Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp của Kênh Mạng xã hội, vui lòng tham khảo phần ghi thông tin nhà cung cấp của chúng tôi.

A. Xử lý dữ liệu cá nhân

Trong phần dưới đây, chúng tôi muốn cung cấp thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Kênh Mạng xã hội của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác trong các chương sau, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn xuất phát từ thực tế bắt buộc xử lý như vậy để cung cấp các chức năng của Kênh Mạng xã hội do bạn yêu cầu (Điều 6(1)(b) Quy định về Bảo vệ Dữ liệu Chung).

I. Sử dụng Kênh Mạng xã hội

1. Sử dụng chức năng bình luận, nhắn tin hoặc trò chuyện

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua chức năng bình luận, nhắn tin hoặc trò chuyện sẵn có trên Kênh Mạng xã hội của chúng tôi. Thông tin do bạn cung cấp trong trường hợp này sẽ chỉ được xử lý cho các mục đích trả lời thắc mắc của bạn, trừ khi có các mục đích khác được nêu rõ trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

2. Thông tin về các tác dụng phụ và phản ánh về chất lượng

Kênh Mạng xã hội này không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thông báo về các tác dụng phụ không mong muốn, thiếu tác dụng điều trị, lỗi trong sử dụng thuốc, sản phẩm trôi nổi trên thị trường/thuốc giả, sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ nhãn hướng dẫn sử dụng, khiếu nại về chất lượng và/hoặc các vấn đề khác liên quan đến tính an toàn hoặc chất lượng sản phẩm của Bayer. Nếu bạn muốn báo cáo tác dụng phụ hoặc khiếu nại về chất lượng, vui lòng liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn (ví dụ như bác sĩ hoặc dược sĩ), cơ quan y tế địa phương hoặc sử dụng trang web của chúng tôi để báo cáo những tác dụng phụ không mong muốn.

Tuy nhiên, nếu bạn báo cáo cho chúng tôi các tác dụng phụ không mong muốn hoặc các vấn đề khác liên quan đến tính an toàn hoặc chất lượng của sản phẩm của Envu, chúng tôi sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý phải giải quyết thông tin liên lạc của bạn và có thể phải liên hệ với bạn để làm rõ. Sau đó, chúng tôi phải thông báo cho các cơ quan y tế có thẩm quyền về những vấn đề mà bạn đã báo cáo. Trong trường hợp này, thông tin của bạn sẽ được chuyển tiếp dưới dạng giả danh, tức là sẽ không chuyển tiếp bất cứ thông tin nào có khả năng xác định trực tiếp danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể phải chuyển tiếp những thông báo giả danh này cho các công ty thuộc tập đoàn và đối tác hợp tác của mình, nếu những công ty và đối tác này có nghĩa vụ phải thông báo cho các cơ quan y tế có thẩm quyền tương ứng.

3. Sử dụng chức năng nút thích

Khi có ai đó bấm vào nút "Thích” (Like), thông tin sẽ được gửi đến nhà cung cấp nền tảng, và nhà cung cấp nền tảng lại cung cấp cho chúng tôi thông tin tổng hợp về cấu trúc độ tuổi trung bình, nơi cư trú, giới tính, ngôn ngữ và hoạt động của tất cả người dùng đã sử dụng chức năng nút thích liên quan đến Kênh Mạng xã hội của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không nhận thông tin về các cá nhân. Để biết thêm chi tiết về dữ liệu mà nhà cung cấp nền tảng thu thập liên quan đến vấn đề này, vui lòng tham khảo mục (D) dưới đây có tham chiếu tới tuyên bố về quyền riêng tư của nhà cung cấp nền tảng.

II. Công cụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội

Chúng tôi sử dụng một công cụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội để quản trị tài khoản của mình và quản lý nội dung mà chúng tôi chia sẻ trên Kênh Mạng xã hội cũng như tương tác của khách truy cập với chúng tôi (Điều 6(1)(f) Quy định về Bảo vệ Dữ liệu Chung). Vì mục đích này, mọi tương tác của bạn với Kênh Mạng xã hội của chúng tôi (ví dụ: bình luận, lượt thích, bài đăng, tin nhắn) sẽ được chuyển và lưu trữ trong công cụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi.

Công cụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội cho phép chúng tôi phân tích tương tác chung của khách truy cập với Kênh Mạng xã hội của chúng tôi, chẳng hạn như để: 

 •  Xác định những khách truy cập tích cực nhất. 
 • Xác định cảm tính qua chấm điểm tự động và thủ công. 
 • Xác định và lập hồ sơ về những người ủng hộ thương hiệu và những người có ảnh hưởng quan trọng. 
 • Lọc tin nhắn để xác định và xóa thư rác.
 • Chúng tôi lưu giữ hồ sơ về tương tác của bạn với chúng tôi miễn là bạn thường xuyên tương tác với chúng tôi. Chúng tôi xóa hồ sơ tương tác của bạn nếu bạn không tương tác với chúng tôi trong hơn 2 năm.

III. Lắng nghe trên Mạng Xã hội (Social Listening)

Chúng tôi sử dụng phương thức lắng nghe trên mạng xã hội (Social Listening). Lắng nghe trên mạng xã hội là quá trình xác định và đánh giá ssxem mọi người đang nói gì về một công ty, cá nhân, sản phẩm hoặc thương hiệu trên các Kênh Mạng xã hội. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ lắng nghe trên mạng xã hội riêng trên nội dung cho phép truy cập công khai để:

 • Thực hiện tìm kiếm bằng từ khóa trên các Kênh Mạng xã hội.
 • Xem khối lượng trò chuyện bất cứ khi nào người dùng tương tác với thương hiệu của chúng tôi.
 • Xem hiển thị phân tích trực quan về xu hướng trò chuyện trong một khoảng thời gian xác định. 
 • Tìm kiếm, lọc và phân tích các luồng trò chuyện và theo dõi các ý kiến, tuyên bố hoặc các tương tác khác có sẵn công khai trên các Kênh Mạng xã hội từ một số cá nhân hoặc thực thể nhất định đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi và doanh nghiệp của chúng tôi (được gọi là lãnh đạo tư duy).

Chúng tôi sử dụng những thông tin chuyên sâu có được từ việc lắng nghe trên mạng xã hội để:

 • Hiểu rõ hơn về cảm tính, ý định, tâm trạng và xu hướng thị trường cũng như để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng hoặc các bên liên quan khác, từ đó cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Xác định các tác dụng phụ, thiếu tác dụng điều trị, lỗi trong sử dụng thuốc, sản phẩm trôi nổi trên thị trường/thuốc giả, sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ nhãn hướng dẫn sử dụng, khiếu nại về chất lượng và/hoặc các vấn đề khác liên quan đến tính an toàn hoặc chất lượng sản phẩm của chúng tôi.
  Chúng tôi lắng nghe trên mạng xã hội trên cơ sở được pháp luật cho phép tiến hành biện pháp xử lý cần thiết để theo đuổi lợi ích hợp pháp, cụ thể là các mục đích được mô tả ở trên về mục đích chúng tôi sử dụng những thông tin chuyên sâu có được từ việc lắng nghe trên mạng xã hội (Điều 6(1)(f) Quy định về Bảo vệ Dữ liệu Chung).

IV. Chuyển dữ liệu cá nhân để thực hiện xử lý theo ủy quyền

Để quản trị Kênh Mạng xã hội của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các nhà thầu cung cấp dịch vụ chuyên biệt có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của tất cả người dùng liên hệ với chúng tôi qua Kênh Mạng xã hội đó. Những nhà thầu cung cấp dịch vụ đó sẽ được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng và giám sát thường xuyên. Dựa trên những thỏa thuận xử lý dữ liệu tương ứng, các nhà thầu sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ thị của chúng tôi.

B. Thông tin về các quyền của bạn

Nhìn chung, bạn có các quyền sau đây theo quy định của luật hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu:

 • Quyền nhận được thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ.
 • Quyền yêu cầu chỉnh sửa, xóa hoặc xử lý hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn. 
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu vì lý do bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, lợi ích cộng đồng, hoặc lưu hồ sơ, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được rằng chúng tôi có những lý do thuyết phục, cần thiết vượt trên các lợi ích, quyền và sự tự do của bạn, hoặc việc xử lý đó được thực hiện nhằm mục đích khẳng định, thực thi hoặc biện hộ cho các yêu cầu pháp lý. 
 • Quyền di chuyển dữ liệu. 
 • Quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu. 
 • Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận cho phép thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và quyết định này có hiệu lực từ thời điểm rút.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo thông tin liên hệ bên dưới. (C.).

C. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi nào liên quan đến bảo vệ dữ liệu, vui lòng gửi tin nhắn riêng cho chúng tôi thông qua chức năng tin nhắn trên Kênh Mạng xã hội của chúng tôi hoặc liên hệ với chuyên viên bảo vệ dữ liệu của công ty chúng tôi theo địa chỉ sau:

Nhân viên Phụ trách Bảo mật Dữ liệu Envu Vietnam

Văn Phòng Đại Diện Environmental Science US. LLC

Tầng 4, We Work Lim Tower 3, 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Số điện thoại: 028 7109 7189
Email: vn@envu.com

D. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của nhà cung cấp nền tảng

Xin lưu ý rằng nhà cung cấp nền tảng của Kênh Mạng xã hội này cũng sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập Kênh Mạng xã hội của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư của nhà cung cấp nền tảng Kênh Mạng xã hội này.

E. Sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình tùy từng thời điểm. Những cập nhật của Thông báo về Quyền Riêng tư sẽ được công bố trên Kênh Mạng xã hội của chúng tôi. Mọi nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên Kênh Mạng xã hội của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên thường xuyên truy cập Kênh Mạng xã hội để biết thông tin về những nội dung cập nhật có thể có. 

Ngày cập nhật cuối: 24.03.2020

 

Xuất bản

Dữ liệu xuất bản

Đại diện bởi:

Ông Trương Thanh Hoan

Giám Đốc Bộ phận Khoa học Môi Trường các nước khu vực Mekong (Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma)

Văn Phòng Đại Diện Environmental Science US. LLC

Tầng 4, We Work Lim Tower 3, 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Số điện thoại: 028 7109 7189
Email: vn@envu.com

©2024 Environmental Science U.S. Inc.